På kurs i Naturvårdsbränning

2018-05-14

Förra veckan var Anna och Torbjörn på kurs i naturvårdsbränning i närheten av Skillingaryd, Småland. Deltagare från hela landet hade samlats och fick gå en väl genomförd kurs av Kyllesjö Skog AB.

- Vi fick bland annat lära oss vilka faktorer som påverkar brandens beteende i olika vegetationer, metoder och säkerhet vid bränning och eftersläckning samt tolkning av brandriskprognoser. I en liten skogsslänt intill kurslokalerna kunde vi, trots ett regnigt väder, planera och genomföra en mindre demobränning.

Varje kursdeltagare hade sin roll och de fick lära sig hur arbetsfördelning och organisation under bränningar görs på bästa sätt. Olika vattensystem byggdes upp och man fick testa på att använda sig av utrustningen.

Några av målen med kursen är att vi på Enetjärn Natur skulle få en bättre kunskap om bränningar, och på så sätt kunna planera och ge råd om passande och genomförbara åtgärder i exempelvis skötselplaner.