Claes Vernerback

Claes är utbildad biolog med kunskaper inom social-ekologisk resiliens för hållbar utveckling. Hans största intresse ligger i kopplingen mellan människan och naturen: hur våra handlingar påverkar naturen och vad det i sin tur får för effekter för oss. Han är även intresserad av vattenmiljöer och har i sina examensarbeten undersökt fiskkonsumtion av knubbsäl i Östersjön och hur lax påverkas av högre vattentemperaturer. Claes har god fältvana och har bland annat utfört många insekts- och groddjursinventeringar.

Telefon: 08-121 585 27

Claes är stationerad i Stockholm.

Kuriosa
+

Efter en lysande skådespelarinsats som Anders Lundins son som 11-åring bestämde sig Claes för att sluta på topp och byta yrkesbana. Claes är på fritiden musiker och kan bland annat höras på gitarr i bandet The Spring This Autumn.