Inventering av vattenväxter och naturvärden i havsmiljö

2018-08-28

Nyligen inventerade vi vattenväxter i en skyddad havsvik i Värmdö kommun. Vi arbetade utifrån nationella standardiserade metoder för naturvärdes- och vattenväxtinventeringar – för att till kund kunna leverera ett kunskapsunderlag att ta informerade beslut utifrån.

Uppdrag med naturvärdesinventeringar i havsmiljö har tidigare varit ganska sällsynta, men lär öka i takt med att mer fokus sätts på naturvård i våra hav. 

Vår konsult Ursula Zinko, ekolog med expertkunskap om vattenväxter, snorklade och noterade de arter hon såg i det grunda vattnet.

Vill du veta mer?

Kontakta Ursula om du vill veta mer om inventeringar i havsmiljö och om hur vi kan stötta er i ert arbete för en levande planet.