Natural Capital Week – erfarenhetsutbyte med fokus på naturkapital

2018-11-29

Denna vecka pågår Natural Capital Week i Paris. En vecka av events, diskussioner och nätverkande med fokus på naturkapital. Enetjärn Naturs Cajsa Björkén finns på plats.

– Här samlas personer från hela världen för att diskutera hur vi kan värna om vårt naturkapital och sträva efter ”No Net Loss” av biologisk mångfald, berättar hon.

BBOP håller avslutande konferens

Under tisdagen arrangerades BBOP15, Business and Biodiversity Offsets Programmes avslutande konferens. Organisationen BBOP har under 13 år arbetat för att skapa en internationell standard för ekologisk kompensation och för den så kallade hänsynshierarkin.

Organisationen har varit en plattform för nätverk och erfarenhetsutbyte. Som medlemmar i BBOP har Enetjärn Natur både tagit internationella erfarenheter till Sverige och delat med sig av svensk praxis till internationella kollegor i nätverket. Se Cajsa berätta mer om tisdagens BBOP-konferens på vår Youtube-kanal.

Viktigt nätverk

Natural Capital Week innehåller också exkursioner, nätverksmöten och EU Business and Biodiversity Platform – ett viktigt nätverk för vårt engagemang i det svenska företagsnätverket Business@Biodiversity Sweden.