Hållbart Näringsliv – biologisk mångfald och naturkapital fattades i debatten

2018-11-29

I veckan deltog Enetjärn Natur i konferensen Hållbart Näringsliv, arrangerad av Dagens Industri och Aktuell Hållbarhet.

– En viktig slutsats från konferensen är att finans är på väg att börja driva hållbarhetsarbetet framåt. Vi har redan sett spåren av denna trend på flera håll i världen, menar Anders Enetjärn, vd på Enetjärn Natur. 

Naturkapital – en förutsättning för hållbara affärer

Anders deltog i konferensen tillsammans med Åsa Abel, chef för vårt affärsområde Arter och habitat. De är båda förvånade att frågor om biologisk mångfald och naturkapital till stora delar saknades på scenen, medan frågor som klimat och korruption dominerade uppmärksamheten.

– I takt med att FN:s globala mål alltmer blir näringslivets egen att-göra-lista inom hållbarhet kommer näringslivet behöva lyfta frågor om förluster av natur och påverkan på arter och ekosystem, förklarar Åsa.

Arbetar för förändring

Vill du veta mer om hur vi på Enetjärn Natur arbetar för att utveckla debatten och bredda näringslivets hållbarhetsarbete? Kontakta Anders Enetjärn eller Åsa Abel.

På vår Youtube-kanal kan du även se Anders berätta om sina reflektioner från konferensen.